Trang web Tin tức

Thong bao

Tác giả: admin (26.02.2020 / 16:21)
26/02/2020 Ra mắt thêm máy chủ 3 để tránh tình trạng máy chủ 1 bị hết hàng, giảm giá gói 30k của máy chủ 3 xuống còn 15k cho tới khi máy chủ này kết thúc

thông báo

Tác giả: admin (29.11.2019 / 18:31)
06/12/2019 Bạn cần host ổn định - mượt mà hơn? truy cập dailysieure.com/host cùng kiếm tiền từ link ref nào!

Thông báo

Tác giả: admin (27.09.2019 / 17:18)
27/09/2019: Thêm chức năng reset (đặt lại) mật khẩu cho host và nút xoá host dành cho bạn nào cần. Bấm nút quản lý sẽ thấy chức năng này!

thong bao

Tác giả: admin (07.07.2019 / 16:26)
07-07-2019: Nếu đang dùng host khi chưa hết hạn tự dưng bị khoá thì có thể bạn đã vi phạm các mục cấm bên dưới

Thông Báo

Tác giả: admin (01.12.2017 / 11:58)
Không sử dụng host vào việc làm web scam, hack, lưu trữ phần mềm độc hại, nội dung khiêu dâm,... nếu phát hiện sử dụng thì hệ thống sẽ tự động sus (khoá) tài khoản hosting của bạn!
Tổng số: 5